Le Motu 'i Mātū

From Wikipedia
Le Motu 'i Mātū

'O le Motu 'i Mātū o Niu Sila, e iai lona tala'aga fa'afāgogo e maua mai i tala o le vavau a tagata Māori. Fai mai lea tala fa'afāgogo, 'o le tama o Maui na ia fāgotaina mai 'i luga le i'a tele lea 'ua ta'ua nei 'o le Motu 'i Mātū. 'O le igoa fa'amāoli o le i'a lea, 'o Te 'Ika a Maui - 'o lona fa'asāmoa, 'o le i'a a Maui.