Koala

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
O se koala e a'e i se laau.

O le koala o se ituaiga o mamame e maua i Ausetalia. O i latou o marsupial, e pei o kāgalū, ae sili atu ona vavalalata i womapata.


O lenei mataupu o se stub. E mafai ona fesoasoani lenei Encyclopedia gagana Samoa i le faaopoopoina atili faamalieina e le itulau lenei.