Kemisi

From Wikipedia
Kemisi

'O se matā'upu aogā lenei matā'upu i totonu o le ā'oga. E aogā lenei matā'upu i le su'esu'eina o mea 'olo'o fausia ai mea'ese'ese o lenei lalolagi.