Jump to content

Ioane Uikilifi

From Wikipedia
Ioane Uikilifi

Na fanau i le senituri 14 i Egelani. O se tagata atamai i mataupu silisili i le Iunivesite o Oxford. Sa aoao atu faapea e le’i i ai i le Lotu Katoliko ia ki o le perisitua, ma o le Sakalameta Paia (po o le faamanatuga) e le o le tino tonu lea o Keriso, ma e le tatau i le ekalesia ona faaaogaina le pulega o faiga faaupufai i tagata. Na faaliliuina le Tusi Paia i le gagana faaPeretania. Na maliu i le aso 31 o Tesema 1384.