Geography

From Wikipedia

'O le geography, 'o le igoa o le matā'upu e su'esu'e ai mea tau i atunu'u ta'itasi. 'O lenei matā'upu, e su'esu'e ai fōliga o se atunu'u; e pei 'o ona atumauga, laufanua, telē, fōliga o le va'ai mai le manulele (bird's eye view) 'aemaise fo'i le lafulēmū po'o le maugā ma isi mea fa'apēnā.