Jump to content

Fisiki

From Wikipedia
Fisiki

Talofa lava. 'O le 'upu fisiki, 'o le 'upu e nonō mai i le gagana 'Igilisi po'o le gagana Peretānia. 'O le 'upu 'Igilisi, 'o le physics. 'O lenei matātā 'o le fisiki, 'o se vāega o mea fa'asaienisi. 'O lona 'auga po'o lona 'autū, 'o su'esu'ega ia o māfua'aga o mea e māfua ai ona gāoioi ma gālulue mea tau masini ma mea e fa'atinoina gāluega a so'o se mea 'olo'o va'aia i lo tatou lalolagi, e pei 'o 'apa'au o manufelelei, 'i si'usi'u ma tino o i'a ma le tele o vāega o le lalolagi.