Economics

From Wikipedia

Economics - 'o se 'upu Peretania. 'O lona uiga, 'o le su'eu'ega e fa'amanino mai ai le tamā o 'āiga po'o le lelei o mea tau tupe ma māfua'aga 'ese'ese e fa'atupu ai pē fa'atupeina ai, 'o lea mea ma lea mea, 'ātoa ai ma le fa'atalanoaina o vāega 'ese'ese o le ōlaga e fa'atmāo'āigaina ai se atunu'u, se kamupanī po'o se tino tele fo'i.