Atunu'u

From Wikipedia

'O le 'upu atunu'u, e maua mai lea i 'upu e lua- atu ma le nu'u. 'O le atu o se laina po'o se ta'atiaga mai o ni mea - pei o fale e tutū i se nu'u ona fa'apea lea, 'o se atufale, po'o mauga fo'i ona fa'apea lea, 'o atumauga. 'O le atunu'u la, 'o lona uiga o motu e tutū fa'atasi - e pei o Sāmoa, e tele ona motu.