Jump to content

Aila

From Wikipedia

'O le 'upu Ailani po'o 'Aealani fo'i, 'o le atunu'u lea e maua i Peretānia. 'O 'Aealani fo'i e ōmai ai tagata e loto mālolosi. 'E fa'atusa tagata Samoa e nisi 'aufaitōfā Papālagi 'o tagata 'Aearisi ('Aealani) ia o le Pasefika ona e vave lava ona oso le ita ma le loto ma'a'a. Masalo e moni lava lea mea i nisi tagata 'ae lē moni mo le to'atele fo'i o nisi tagata.'Ae 'o se atunu'u e tu i tafatafa o 'Europa.