Jump to content

'O le Lotu a Iesu Moni

From Wikipedia

'O le Lotu a Iesu Moni, 'o se lotu na fa'atūina i Beijing i Saina i le 1917. 'I le asō, 'ua maua le aofa'i o tagata lolotu e tusa ma le 1.5 miliona i atunu'u e lima. 'O lenei lotu, 'o se lālā o le lālā Penetekoso o le fa'akerisiano na tūla'i mai i le 'āmataga o le Seneturi Luasefulu. Talu mai le 1990, na fa'atū ai le lotu i Sāmoa. 'O le fa'amoemoe 'ina 'ia tāla'i le tala lelei 'i atunu'u 'uma 'ae le'i toe Afio Fa'alua mai Iesu.

E Sefulu Talitonuga Fa'avae O Le Ekalesia[Teuteu | edit source]

'O le Agaga Paia[Teuteu | edit source]

"o le Papatisoga i le Agaga Paia, e afua mai ona tautalatala lea i gagana ese'ese, o le fa'amaufa'ailoga foi lea o le tatou fa'amoemoe i le malo o i le lagi."

Papatisoga[Teuteu | edit source]

"o le Papatisoga i le Vai, o se sauniga i le fa'amamaina o a tatou agasala, ma le toe fa'aolaola po'o le fa'afouina o le olaga. O se sauniga e faia i le Vai, pei la o le Vaitafe, po'o le sami foi. O Lē papatiso foi, ua tatau ona papatisoina foi o ia i le Agaga Paia ma le Vai, ma na te Papatisoina tagata i le Suafa o le Ali'i o Iesu Keriso. O le tagata foi o lo'o sauni atu ina ia papatisoina, e tatau ona punou lelei lava i totonu o le vai."

Fufuluina o Vae[Teuteu | edit source]

"O le sauniga o le mulumuluina o vae, na te fausiaina se mafutaga lotogatasi ma le Ali'i o Iesu. O se fa'amanatuga foi lea ina ia aua ne'i galo e le tagata, e tatau ona fa'avaeina i le Alofa, le Amiotonu a le Atua, le Loto Maulalo, le Fa'amagaloga ma le Loto Auauna i le tasi ma le tasi. O i latou uma ua Papatisoina i le vai, ua iai se aia tatau ona mulumuluina o latou vae i le Suafa o Iesu Keriso. Ma o se sauniga foi lea e mafai ona faia i so'o se mea ua lagona iai le tagata ona faia."

Talia o le Tino Pa'ia[Teuteu | edit source]

"O le Fa'amanatuga Pa'ia o le sauniga lea e faamanatuina ai le maliu o lo tatou Ali'i o Iesu Keriso. Ua mafai ai o na tatou talia le tino ma le toto o lo tatou Ali'i, ma ua maua ai le so'otaga ma Ia, i na ia tatou maua ai le Ola e Fa'avavau ma fa'atutuina ai le aso mulimuli. O lenei faamanatuga e tatau ona faia i aso uma e talafeagai ai."

'O le aso Sapati[Teuteu | edit source]

"O le Aso Sapati, o le aso Pa'ia, ua fa'amanuiaina ma fa'apa'iaina e le Atua. Ua fa'amanatuina i le alofatunoa o le Ali'i mo le fa'amanatuina of the foafoaga ma le fa'aolataga a le Atua ma le fa'atuatuaga o le malologa i le ola e fa'avavau o le a o'o mai."

Iesu Keriso[Teuteu | edit source]

" 'O Iesu Keriso, 'o le 'Upu na liutino tagata, na maliu i le satauro mo le fa'aolataga o tagata agasala, na toetū i le aso tolu talu ona maliu, ma afio a'e ai i le lagi. 'Ua na'o ia o le Fa'aola o tagata, le Foafoaga o le lagi ma le lalolagi, ma 'o Ia 'o le Atua Moni."

'O le Tusi Pa'ia[Teuteu | edit source]

" 'O le Tusi Pa'ia, e maua ai le Feagaiga Tuai ma le Feagaiga Fou, 'ua fa'alā'ei'auina e le Atua, 'ua na pau lea 'o fa'amaumauga fa'aleatua moni,ma 'o le fua mo le soifua fa'akerisiano."

Le fa'aolataga[Teuteu | edit source]

" 'O le fa'aolataga e tu'uina mai lea i le alofa fōa'i o le Atua e ala mai i le fa'atuatua.E tatau i tagata e fa'atuatua ona faamoemoe i le Agaga Pa'ia e maua ai le uiga Atua, fa'amaoni ile Atua, ma alofa i tagata ola."

'O Le Lotu[Teuteu | edit source]

"O le Ekalesia, sa fa'atuina e lo tatou Ali'i, e ala mai le Agaga Pa'ia i le taimi o le uaga mulimuli' o le Ekalesia tonu toefaatuina i le taimi fa'a-aposetolo."

'O le Fa'amasinoga Mulimuli[Teuteu | edit source]

"'O le afio fa'alua mai o le Ali'i 'o le ā fa'ataunu'uina i le Aso Mulimuli pe a afio ifo 'o Ia mai le lagi e fa'amasino le lalolagi: 'O le 'auamiotonu 'ole'ā latou maua le ola e fa'avavau, 'ae 'o le 'auamioleaga, 'ole'ā fa'asalaina i latou e o'o i le fa'avavau."