'A'au

From Wikipedia

'O lenei 'upu e fa'amatala ai tāga a le tagata e fai pe'ā fa'aaogā lima e una'i ai lona tino e alu i luma i se vai po'o le sami fo'i. 'O le 'a'au fo'i, 'o le 'upu e fa'amatala ai se tasi o tu'uga e faia i le 'olimipeka. 'O se ta'aloga lelei toe mānaia tele i le matamata.