Musika/Siva

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

O le masani lava o le tagata Samoa i taimi o fiafiaga po'o evaga, o le faalogologo lea i musika ma sisiva. O se tasi lea o natura o le tagata Samoa o le faafiafia e auala i musika ma siva fa'asamoa.