'Iefaitaga

From Wikipedia

'O le 'iefaitaga, e mānaia tele ma e mamalu fo'i pe'ā faia e se Samoa. 'O se lā'ei lea e iloa ai 'ua sāuni lelei le tagata na te lā'eiina. 'O le 'iefaitaga, faimai nisi na 'avatu i Fiti. 'Āfai 'e te iloa e sa'o lea mau, fesoasoani mai e fa'amau i lalo i lenei tusitusiga sau fesoasoani.